VIS logo Vasa Idrottssällskap
Grundat 1907

Huvudsidan
Aktuellt
Kalender
Friidrott
Bowling
Oldboys
Kraftidrott
VIS på cykel
Vilande
Nice Run 2019
VIS Ärevarvet 2019
Styrelsen
Länkar
Arkiverade länkar
Så här funkar vi
Om VIS handbok
1. Inledning
2. Strategi
3. Ledn. och org.
4. Plan. & ekonom.
5. Träning < 14 år
6. Träning 14 - 18 år
7. Träning 18+
8. Hobby/motion
9. Tävl.arrang.
10. Info m.m.
11. Utvärdering
12. Bilagor
13. Blanketter
Arkiverade tävl.


Vasa Idrottssällskap rf
Storalånggatan 73
65100 VASA, Finland

Epost: info(at)vis.fi


0. VIS Verksamhetshandbok - INNEHÅLL
INNEHÅLL (huvudkapitlet fungerar som länk)

1 Inledning, verksamhetens grundidé

1.1 Inledning
1.2 Verksamhetens grundidé
1.3 Medlemmar
      1.3.1 Medlemskategorier
      1.3.2 Medlemsvård
      1.3.3 Gruppering av medlemmar
      1.3.4 Egenskapgrupper och egenskaper
      1.3.5 Rapporter och faktureringar

2. Föreningens vision, mission och strategi samt värderingar och målsättningar 

2.1 Visio
2.2 Mission
2.3 Strategi
      2.3.1 Friidrottsskolan
      2.3.2 Ungdomsträningen
      2.3.3 Motion
      2.3.4 Kalevaspelen 2013
2.4 Värderingar
2.5 Idrott och etiska principer (nytt kapitel 9.11.2011) 
2.6 Målsättningar
 

3. Ledning, organisation och uppgiftsbeskrivning

3.1 Styrelsen
3.2 Organisation
3.3 Uppgiftsfördelning
3.4 Verksamhetsledare
3.5 Klubblokalen
3.6 Medlemmarna
3.7 Utveckling av organisationen

4. Verksamhetens planering och ekonomi

4.1 Årsplanering
4.2 Planering av ekonomi
4.3 Principen för avlöning, arvoden och stipendier

5. Ungdomsträning under 14 år

5.1 Friidrottsskolans mål
5.2 Träningsverksamhet
5.3 Träningsgrupper
5.4 Principer

6. Ungdomsträning 14 - 18 åringar

6.1 Vägen från juniorfriidrottare till seniorfriidrottare av världsklass
6.2 Lyftet, 14-15 års gruppen
6.3 Lyftet, 16-18 års grupp
6.4 Tävlingsverksamhet - gäller för 14 år upp till senior

7. Träning 18+

7.1 Vägen från juniorfriidrottare till seniorfriidrottare av världsklass
7.2 Träningsverksamhet
7.3 Tävlingsverksamhet - gäller för 14 år upp till senior

8. Hobby- och motionsidrott; unga, vuxna, äldre

9. Tävlingsverksamhet- och arrangemang
    (detta kapitel kompletteras senare)

10. Information , marknadsföring, samarbetspartner

10.1 Information och marknadsföring
10.2 Samarbetspartners

11. Utvärdering av verksamheten

12. Bilagor till VIS Verksamhetshandbok

13. BlanketterVersionsnummer: 1.0

Versionshistoria:

Ändringsdatum:Ändat av:Vilka stora ändringar har gjorts i den nya versionen
4.10.2009Kenneth NorrgårdUnderkapitelrubrikerna har lagts till för att ge läsaren en bättre överblick över vad som behandlas i de olika kapitlen. Versionsnumret ändrad till 1.0. 
23.9.2009Kenneth NorrgårdLänkar för kapitel 9, 10 och 11 tillagda samt länk till 12. Bilagor och 13. Blanketter.
16.3.2009Kenneth NorrgårdInnehållsförteckningen skapad utifrån det innehåll som vi fått via Varaslähtö -projektetSidan editerad 10.11.2011 15:41 av Kenneth Norrgård
 

Vasa Idrottssällskap © 2019