VIS logo Vasa Idrottssällskap
Grundat 1907

Huvudsidan
Aktuellt
Kalender
Friidrott
Bowling
Oldboys
Kraftidrott
VIS på cykel
Vilande
Nice Run 2019
VIS Ärevarvet 2019
Styrelsen
Länkar
Arkiverade länkar
Så här funkar vi
Om VIS handbok
1. Inledning
2. Strategi
3. Ledn. och org.
4. Plan. & ekonom.
5. Träning < 14 år
6. Träning 14 - 18 år
7. Träning 18+
8. Hobby/motion
9. Tävl.arrang.
10. Info m.m.
11. Utvärdering
12. Bilagor
13. Blanketter
Arkiverade tävl.


Vasa Idrottssällskap rf
Storalånggatan 73
65100 VASA, Finland

Epost: info(at)vis.fi


08. Hobby- och motionsidrott; unga, vuxna, äldre

8. Hobby-  och motionsidrott; unga, vuxna, äldre

För tillfället har Vasa IS tre olika organiserade former av motionsverksamhet: Späckhuggarna (oldboys), Motionsskolan och Pulsslaget.

Föreningen har långa traditioner inom motionsidrott genom Späckhuggarna, som påbörjade sin verksamhet 1922 och ännu idag har kvar sitt anrika program med rytm och rörelse. Späckhuggarna har på senare år på ett uppskattat sätt uppträtt på diverse tillställningar.För tillfället har Späckhuggarna en träff i veckan (måndagar), där de har följande program; 25 minuter gymnastik, 25 minuter korgboll och 10 minuter stretching. Sammanlagt hade verksamheten ca 32 träffar under det gångna året.

Nya inslag i motionsverksamheten är Motionsskolan och Pulsslaget.

Motionsskolan
påbörjades under hösten 2008. Tanken med skolan är att deltagarna ska få sätta personliga mål och att tränaren beaktar dessa i träningen och planeringen. Motionsskolan består av 2-3 träningar i veckan och två olika föreläsningar. Det finns två alternativ till träningspass per träff, ett som är lättare och riktar sig till dem som vill nå en bättre hälsa genom gemensam motion och ett som riktar sig till de som vill förbättra tider eller börja springa motionslopp. Motionsskolornas längd varierar mellan 15-30 träffar. Genom verksamheten är tanken att deltagarna ska uppnå/påbörja sina personliga hälsomål.

Pulsslaget är en verksamhet som är öppen för alla medlemmar, knattar, juniorer, föräldrar osv. Tanken är att barnen ska få motionera med föräldrarna och sina vänner under ledda program och genom det bygga upp konditionen och inställningen till konditionsträning. Programmet kan vara gemensamma länkar, trappträning, träning i gymnastiksal, simhallsträning m.m. Alla träningar präglas av konditionsträning. 

Föreningen har även bowlingsverksamhet som sköts av bowlingssektionen och för många av föreningens medlemmar utgör detta en bra motionsform.

 

Versionsnummer: 1.0

Versionshistoria:

Ändringsdatum:Ändat av:Vilka stora ändringar har gjorts i den nya versionen
29.9.2009Joakim TräskelinBehandlad och godkänd av styrelsen som startversion.
23.9.2009Kenneth NorrgårdSkapat som ett arbetsdokument. Inget innehåll ännu.
Sidan editerad 29.09.2009 21:06 av Kenneth Norrgård
 

Vasa Idrottssällskap © 2019