VIS logo Vasa Idrottssällskap
Grundat 1907

Huvudsidan
Aktuellt
Kalender
Friidrott
Bowling
Oldboys
Kraftidrott
VIS på cykel
Vilande
Nice Run 2019
VIS Ärevarvet 2019
Styrelsen
Länkar
Arkiverade länkar
Så här funkar vi
Om VIS handbok
1. Inledning
2. Strategi
3. Ledn. och org.
4. Plan. & ekonom.
5. Träning < 14 år
6. Träning 14 - 18 år
7. Träning 18+
8. Hobby/motion
9. Tävl.arrang.
10. Info m.m.
11. Utvärdering
12. Bilagor
13. Blanketter
Arkiverade tävl.


Vasa Idrottssällskap rf
Storalånggatan 73
65100 VASA, Finland

Epost: info(at)vis.fi


11. Utvärdering av verksamheten

11. Utvärdering av verksamheten och utvecklingsarbete

En utvärdering av det gångna verksamhetsåret borde ske i samband med utarbetandet av följande års verksamhetsplan. En färdig rutinmässig modell för utvärderingen har dock inte ännu utarbetats eller praktiserats – här antyds endast ambitionen att utveckla goda utvärderingsinstrument. 

Versionsnummer: 0.9

Versionshistoria:

Ändringsdatum:Ändat av:Vilka stora ändringar har gjorts i den nya versionen
29.9.2009Tom GullbergEn första version att utgå ifrån.
23.9.2009Kenneth NorrgårdSkapat som arbetsdokument
Sidan editerad 18.10.2009 23:29 av Kenneth Norrgård
 

Vasa Idrottssällskap © 2019