VIS logo Vasa Idrottssällskap
Grundat 1907

Huvudsidan
Aktuellt
Kalender
Friidrott
Bowling
Oldboys
Kraftidrott
VIS på cykel
Vilande
Nice Run 2019
VIS Ärevarvet 2019
Styrelsen
Länkar
Arkiverade länkar
Så här funkar vi
Om VIS handbok
1. Inledning
2. Strategi
3. Ledn. och org.
4. Plan. & ekonom.
5. Träning < 14 år
6. Träning 14 - 18 år
7. Träning 18+
8. Hobby/motion
9. Tävl.arrang.
10. Info m.m.
11. Utvärdering
12. Bilagor
13. Blanketter
Arkiverade tävl.


Vasa Idrottssällskap rf
Storalånggatan 73
65100 VASA, Finland

Epost: info(at)vis.fi


10. Information , marknadsföring, samarbetspartner

10.  Information och marknadsföring, samarbetspartners


10.1 Information och marknadsföring

Föreningen har olika sätt att informera sina medlemmar och andra om sin verksamhet. Vissa former kan uppfattas som renodlad information, medan andra former samtidigt tjänar ett marknadsföringssyfte. Informationen sköts i allmänhet enligt följande riktlinjer:

 • Föreningens webbplats www.vis.fi kan idag betecknas som den huvudsakliga informationskällan. Verksamhetsledaren och övriga ansvarspersoner bör uppdatera sidan så ofta som möjligt.
 • Webbsidans evenemangskalender informerar regelbundet om verksamhet inom föreningen
 • Vid behov kan fortfarande dagstidningarnas föreningspalt utnyttjas
 • Information om föreningen fås även ut genom presskonferenser och pressmeddelanden. Synligheten i dagspressen gynnas av att föreningens egna funktionärer skriver korta puffar som tidningar gärna tar in. Önskar man ordna presskonferens om någon specifik tillställning finns det skäl att personligen kontakta redaktörer i förväg för att garantera deltagande från pressens sida.

Marknadsföring sköts i allmänhet enligt följande riktlinjer:

 • Friidrottsskolan kan marknadsföras genom regelrätta skolbesök
 • Olika evenemang, t.ex. NiceRun, kan marknadsföras genom besök på arbetsplatser
 • Evenemang kan marknadsföras genom annonsering – det lönar sig att förhandla om priser med tidningarnas annonsavdelningar

Det finns planer på att utveckla information och marknadsföring:
- På basen av handboken skall utformas en grundbroschyr om föreningens verksamhet
   

10.2 Samarbetspartners

Ett viktigt sätt för VIS att synas och informera om verksamheten är att upprätthålla goda och regelbundna kontakter till olika samarbetspartners. Detta gäller inte minst existerande och potentiella sponsorer, men det gäller även andra organisationer och institutioner som har relevans för föreningens verksamhet. Centrala samarbetsaktörer är bland annat: 

 • Övriga föreningar i staden och regionen. VIS har en tradition i att ingå i en bredare föreningssammanslutning (tillsammans med Vaasan Vasama, Vaasan Toverit, Palosaaren Urheiluseura, IF Femman) i samband med arrangemang av stortävlingar. Det är skäl att betona att ingen enskild förening klarar av att ensamt arrangera tävlingar av kalibern Europacup och Kalevaspel.
 • Vasa stad och Vasaregionens Idrottshallar är viktiga samarbetspartners med tanke på de yttre ramarna för verksamheten
 • Vasaregionens  Idrottsakademi stöder föreningens idrottare i träningen
 • Förbunden (SFI, SUL, FSI, SLU)
 • Distriktet (ÖID Friidrott)

Med tanke på medlemsvården blir det viktigt att utveckla samarbetet med näringslivet. Ett framtidsprojekt är att kunna sluta samarbetsavtal med företag som är beredda att erbjuda någon form av VIS-rabatt eller andra förmåner åt VIS-medlemmar.

 

Versionsnummer: 1.0

Versionshistoria:

Ändringsdatum:Ändat av:Vilka stora ändringar har gjorts i den nya versionen
29.9.2009Tom GullbergBehandlad och godkänd av styrelsen som startversion.
19.9.2009Tom GullbergPreliminär version med punkter om vad som borde finnas med.
Sidan editerad 18.10.2009 23:26 av Kenneth Norrgård
 

Vasa Idrottssällskap © 2019