VIS logo Vasa Idrottssällskap
Grundat 1907

Huvudsidan
Aktuellt
Kalender
Friidrott
Bowling
Oldboys
Kraftidrott
VIS på cykel
Vilande
Nice Run 2019
VIS Ärevarvet 2019
Styrelsen
Länkar
Arkiverade länkar
Så här funkar vi
Om VIS handbok
1. Inledning
2. Strategi
3. Ledn. och org.
4. Plan. & ekonom.
5. Träning < 14 år
6. Träning 14 - 18 år
7. Träning 18+
8. Hobby/motion
9. Tävl.arrang.
10. Info m.m.
11. Utvärdering
12. Bilagor
13. Blanketter
Arkiverade tävl.


Vasa Idrottssällskap rf
Storalånggatan 73
65100 VASA, Finland

Epost: info(at)vis.fi


0. Om VIS handbok***
VIS handbok
Startversionen version 1.0 av VIS handbok godkändes av styrelsen 29.9.2009. Den utgör nu startpunkten för handboken. Kapitel 9, som VIS lagt till själva och som kommer att handla om tävlingsarrangemang, kommer att kompletteras senare.
Handboken har kommit till inom Varaslähtö -projektet, som VIS deltar/deltagit i under 2008-09 tillsammans med ett antal andra elitföreningar i Finland. Under projekttiden deltog vi i ett antal skolningar och förband oss att se igenom våra rutiner och organisation av verksamheten, analysera våra framgångsfaktorer och skapa denna handbok. Den skall vara till hjälp för såväl nuvarande som kommande styrelser och sektioner inom föreningen för att bättre kunna möta de krav och förväntningar som ställs på en modern idrottsförening.

***
Uppdatering och underhåll
Ansvaret för uppdatering och underhåll av handboken är ännu under diskussion.
Principerna kommer att dokumenteras här

***
Versionsnumrering
Kapitelrubrikerna fungerar som länkar till nästa nivå. Länkarna läggs till vartefter arbetet framskrider. Samma länkar finns synliga i menyn till vänster, ifall det finns något material att visa. 
Målet är att få denna handbok gjord före utgången av oktober 2009.

Nere på varje sida finns det uppgift om senaste uppdatering; datum, klockslag och person. t.ex.  Sidan editerad 16.03.2009 10:33 av Kenneth Norrgård

I slutet av varje dokument finns en versionshistoria, som visar de största ändringarna i dokumentet. Smärre ändringar noteras inte där.  I slutet av varje dokument finns också uppgift om i vilket status dokumentet ifråga befinner sig i:
Ver 0.0 = Preliminär version som ännu inte godkänts av styrelsen
Ver 0.9 = Version som har behandlats inom arbetsgruppen och är klar för att godkännas av VIS styrelse
Ver 1.0 = Version som blivit godkänd av VIS styelse
- Varje liten förändring ändrar undernummern 1.1, 1.2..o.s.v.
- Varje STOR förändring ändrar versionsnummern till 2.0, 3.0...o.s.v.Versionsnummer: 1.0

Versionshistoria:

Ändringsdatum:Ändat av:Vilka stora ändringar har gjorts i den nya versionen
29.9.2009Kenneth NorrgårdBehandlad och godkänd av styrelsen som startversion
15.6.2009Kenneth NorrgårdDokumentet skapats


Sidan editerad 29.09.2009 20:13 av Kenneth Norrgård
 

Vasa Idrottssällskap © 2019