VIS logo Vasa Idrottssällskap
Grundat 1907

Huvudsidan
Aktuellt
Kalender
Friidrott
Bowling
Oldboys
Kraftidrott
VIS på cykel
Vilande
Nice Run 2019
VIS Ärevarvet 2019
Styrelsen
Länkar
Arkiverade länkar
Så här funkar vi
Om VIS handbok
1. Inledning
2. Strategi
3. Ledn. och org.
4. Plan. & ekonom.
5. Träning < 14 år
6. Träning 14 - 18 år
7. Träning 18+
8. Hobby/motion
9. Tävl.arrang.
10. Info m.m.
11. Utvärdering
12. Bilagor
13. Blanketter
Arkiverade tävl.


Vasa Idrottssällskap rf
Storalånggatan 73
65100 VASA, Finland

Epost: info(at)vis.fi


07. Träning 18+

7. Träning 18+

7.1
Vägen från juniorfriidrottare till seniorfriidrottare av världsklass

VIS var den mest framgångsrika föreningarna i Finland genom alla tider då man 2008 skickade iväg 4 friidrottare till de olympiska spelen i Peking. Tre av dessa har fostrats sedan unga juniorår av föreningen. 
Här nedan stakar vi upp vägen och delarna som föreningen erbjuder i medlemmarnas elitsatsning och vad som idrottarna kan kräva av föreningen.

Från 5 till 13 års ålder tillhör man friidrottsskolan. I dethär skedet ligger tyngdpunkten i lek och att lära sig grunderna inom friidrotten så att man i senare skede kan bygga vidare. Friidrottskolan lyfter fram begreppen HÄLSA, HÄNSYN och HEDERLIGHET (läs mer ungdomsträning under 14 år).  

Året då man fyller 14 år tar man steget upp till LYFTET. Då man ansluter sig till lyftet skriver man på ett kontrakt (se under blanketter). Kontraktet innebär bl.a. att man får upp till 750 € i stipenidie/år, får delta i läger (som föreningen bekostar) m.m. Man förbinder sig på samma gång att delta i bl.a. distriktsmästerskap, SFIM och SFI-seriefinal.
I dethär skedet ökar träningsmängden och man har åtminstone en grenspecifikträning i veckan, men betonar ännu mångsidigehet i träning.

Året då man fyller 16 år anser vi att man senast ska ha en personlig tränare, som ser över det personliga programmet. Föreningen hjälper till att hitta tränare åt medlemmarna.

Om man blir antagen till Vörå Idrottsgymnasium kommer man att få träna på skoltid, därmed få studiepoäng som ersättning för träningarna och ha en tränare som övervakar träningarna dagligen. Det är ännu viktigt att ha en personlig tränaren som övervakar det egna programmet. Kommunikationen sker via träningsdagboken www.treenit.net, samtal och minst en träning i veckan med tränaren. Det är också viktigt att grenledaren från Vörå idrottsgymnasie har en god kommunikation med den personliga tränaren. Om man väljer att stanna i Vasa efter grundskolan så fortsätter man enligt lyftets modell. I denhär åldern förespråkar föreningen att man valt vilken gren man satsar på.

Efter det andra skedet i utbildningen är det dags att välja studieort. Vi inom föreningen förespråkar att idrottaren väljer Vasa, detta förutsätter förstås att man hittar en studielinje som passar. Vi förespråkar Vasa främst för de ypperliga träningsmöjligheterna som erbjuds i form av idrottsakademin, Botniahallen och övriga fina anläggningar. Om väljer en annan studieort så förespråkar vi en sådan där det finns en bra idrottsakademi.

I dethär skedet och efter studietiden börjar den finansielle biten vara av stor relevans för möjligheten av en fortsatt satsning. Därför är vi beredda att från föreningens håll att hjälpa till med både personliga sponsorer och att söka ett lämpligt jobb som lämpar sig för en fortsatt elitsatsning. Man har möjlighet att få max 2000 € i stipendium av föreningen per år.

Med egen vilja och talang och genom de ovannämnda punkterna anser vi från VIS att man har möjligheten till en elitsatsning och att nå världsklass inom friidrott.       
 


7.2
Träningsverksamhet

1. Träningsutbud inom föreningen:
- Samträningar beroende på gren 1-4 ggr/v. Därtill med personlig tränare enligt behov och önskemål

2. Utrymmen och platser som används vid träning:
- Botniahallen (vinter säsongen)
- Karlsplan (sommar säsongen)
- Simhallen, bassäng och gym
- Sandvikens motionshus
- Brändö plan
- Fysiostep måndagar (gemensamt med andra grupper) 

3. Vid frånvaro:
- Vid frånvaro ska man anmäla i god tid per e-post.
- Telefon om man får förhinder just innan träning.

4. Vid skada eller överansträngning:
- Prata med grentränaren/verks ledaren för VRIA som styr vidare

5. Antal tränare:
- En personlig tränare

6. Samarbete med andra grupper:
- Samarbetet med elitidrottare inom föreningen och lyftets yngre grupp.
- Samarbete med SFI:s grengrupp

7. Lägerverksamhet:
- Norrvalla 2ggr/år, SFI 7-tusan läger, SULs läger
- Utlandsläger

8. Tränarutbildning:
- Tränarna följer med den information som finns på bl.a. hemsidorna
- Utbildar sig vid behov (på föreningens bekostnad)
- Följer med på SFI-läger, SUL-läger
- Olika seminarium

9. Information på hemsidan www.vis.fi :
- FSI, SFI och SUL, olika seminarier.


7.3
Tävlingsverksamhet - gäller för 14 år upp till senior

1. Anmälan till tävling
- Idrottaren anmäler sitt deltagande till tränaren, kassören per e-post  och till arrangörs förening via www.kilpailukalenteri.fi. I e-post meddelandet ska gren, kontonummer och idrottarens namn framgå.

2. Tävlingar som VIS:are bör delta i
- DM, SFIM, FM, DM-stafett, FM-stafett, SFI-cup och andra föreningscupper.
- Alla tävlingar som föreningen är med och arrangerar

3. Transport till tävlingar
- Km ersättning till värdetävlingar
- Om tränaren åker med full bil (minst 3 idrottare) fås km ersättning.
4. Uttagning till stafettlag
- Uttagningen bör ske minst 1 vecka före stafetten

5. Bokning av övernattning
- För värdetävlingar (FM och SFI)  kontakta VIS verksamhetsledaren minst 1 månad före tävlingen. Som sedan sköter bokningen.
Versionsnummer: 1.0

Versionshistoria:

Ändringsdatum:Ändat av:Vilka stora ändringar har gjorts i den nya versionen
29.9.2009Joakim TräskelinBehandlad och godkänd av styrelsen som startversion.
15.6.2009Joakim TräskelinDetta dokument skapat från det material som Joakim Träskelin sammanställt utifrån de diskussioner som förts mellan tränare och ledare inom friidrottssektionen Denna sammanställning har behandlats vid 1 tillfälle av VIS styrelse. Här finns riktlinjerna för hur föreningen skall bediva friidrottsträning och -tävling för idrottare som är > 18 år och redan kan klassas som seniorer.Sidan editerad 18.10.2009 23:25 av Kenneth Norrgård
 

Vasa Idrottssällskap © 2019