VIS logo Vasa Idrottssällskap
Grundat 1907

Huvudsidan
Aktuellt
Kalender
Friidrott
Bowling
Oldboys
Kraftidrott
VIS på cykel
Vilande
Nice Run 2019
VIS Ärevarvet 2019
Styrelsen
Länkar
Arkiverade länkar
Så här funkar vi
Om VIS handbok
1. Inledning
2. Strategi
3. Ledn. och org.
4. Plan. & ekonom.
5. Träning < 14 år
6. Träning 14 - 18 år
7. Träning 18+
8. Hobby/motion
9. Tävl.arrang.
10. Info m.m.
11. Utvärdering
12. Bilagor
13. Blanketter
Arkiverade tävl.


Vasa Idrottssällskap rf
Storalånggatan 73
65100 VASA, Finland

Epost: info(at)vis.fi


06. Ungdomsträning 14 - 18 åringar

6. Ungdomsträning 14 - 18 åringar

6.1
Vägen från juniorfriidrottare till seniorfriidrottare av världsklass

VIS var den mest framgångsrika föreningarna i Finland genom alla tider då man 2008 skickade iväg 4 friidrottare till de olympiska spelen i Peking. Tre av dessa har fostrats sedan unga juniorår av föreningen. 
Här nedan stakar vi upp vägen och delarna som föreningen erbjuder i medlemmarnas elitsatsning och vad som idrottarna kan kräva av föreningen.

Från 5 till 13 års ålder tillhör man friidrottsskolan. I dethär skedet ligger tyngdpunkten i lek och att lära sig grunderna inom friidrotten så att man i senare skede kan bygga vidare. Friidrottskolan lyfter fram begreppen HÄLSA, HÄNSYN och HEDERLIGHET (läs mer ungdomsträning under 14 år).  

Året då man fyller 14 år tar man steget upp till LYFTET. Då man ansluter sig till lyftet skriver man på ett kontrakt (se under blanketter). Kontraktet innebär bl.a. att man får upp till 750 € i stipenidie/år, får delta i läger (som föreningen bekostar) m.m. Man förbinder sig på samma gång att delta i bl.a. distriktsmästerskap, SFIM och SFI-seriefinal.
I detta skedet ökar träningsmängden och man har året igenom åtminstone en grenspecifik träning i veckan, men betonar fortfarande mångsidigheten i träningen.

Året då man fyller 16 år anser vi att man senast ska ha en personlig tränare, som ser över det personligaprogrammet. Föreningen hjälper till att hitta tränare åt medlemmarna.

Om man blir antagen till Vörå Idrottsgymnasie kommer man att få träna på skoltid, därmed få studiepoäng som ersättning för träningarna och ha en tränare som övervakar träningarna dagligen. Det är ännu viktigt att ha en personlig tränaren som övervakar det egna programmet. Kommunikationen sker via träningsdagboken www.treenit.net, samtal och minst en träning i veckan med tränaren. Det är också viktigt att grenledaren från Vörå idrottsgymnasie har en god kommunikation med den personliga tränaren. Om man väljer att stanna i Vasa efter grundskolan så fortsätter man enligt lyftets modell. I denhär åldern förespråkar föreningen att man valt vilken gren man satsar på.

Efter det andra skedet i utbildningen är det dags att välja studieort. Vi inom föreningen förespråkar att idrottaren väljer Vasa, detta förutsätter förstås att man hittar en studielinje som passar. Vi förespråkar Vasa främst för de ypperliga träningsmöjligheterna som erbjuds i form av idrottsakademin, Botniahallen och övriga fina anläggningar. Om väljer en annan studieort så förespråkar vi en sådan där det finns en bra idrottsakademi.

I dethär skedet och efter studietiden börjar den finansielle biten vara av stor relevans för möjligheten av en fortsatt satsning. Därför är vi beredda att från föreningens håll att hjälpa till med både personliga sponsorer och att söka ett lämpligt jobb som lämpar sig för en fortsatt elitsatsning. Man har möjlighet att få max 2000 € i stipendium av föreningen per år.

Med egen vilja och talang och genom de ovannämnda punkterna anser vi från VIS att man har möjligheten till en elitsatsning och att nå världsklass inom friidrott.       
 


6.2
Lyftet, 14-15 års gruppen

1. Träningsutbud inom föreningen:
Vintertid: 4 ledda träningar 
från föreningen, 1 träning med juniorträningscenter (grenspecifik)  och en egen träning som är planerad av tränaren (totalt 6 träningar/vecka)
Sommartid: 2 ledda träningar från föreningen (måndag, torsdag), 1 träning med juniorträningscenter (grenspecifik)  och en egen träning som är planerad av tränaren (totalt 4 träningar/vecka).

2. Utrymmen och platser som används vid träning:
- Botniahallen (vintersäsongen)
- Karlsplan (sommarsäsongen)
- Wasa Sports Club
- Fysiostep (gemensamt med andra grupper)
- Simhallen 
- Egen träningen på valfritt ställe.

3. Vid frånvaro:
- Vid frånvaro ska man anmäla i god tid per SMS till egen ansvarstränare.

4. Vid skada eller överansträngning:
- Först diskussion med egen tränare/kontaktperson om situationen och försöka hitta en alternativ träning.
- Om skadan inte ger med sig på några dagar eller om det är klart fall kontakta fysioterapeut, läkare eller massör.

5. Antal tränare:
- Minst 2 st. tränare för en grupp.

6. Samarbete med andra grupper:
- Tränar med andra träningsgrupper.

7. Vid bristfällighet av grenkunskap:
- Tar hjälp av Lyftets äldre grupp
- Andra kunniga inom föreningen
- Juniorernas träningscenter
- Tränarna utbildar sig, kostnaderna står föreningen för.
 
8. Lägerverksamhet:
- I samband med framtidsgruppen som arrangeras av ÖID-friidrott 2-3 ggr/år
- Ett läger ordnas från föreningens sida. Lägret betalas av föreningen.
- Det finns möjlighet att ansöka om och delta i regionläger

9. Tränarutbildning:
- Tränarna följer med den information som finns på egna hemsidorna och utbildar sig vid behov
- Föreningstränarutbildning rekommenderas och ersätts av föreningen

10. Rutiner:
- utvecklingssamtal
- träningsdagbok
- träningsmässig målsättning

11. Information på hemsidan www.vis.fi  
- Alla tränare kan få rättigheter att uppdatera sidor som gäller den egna gruppen
- Idrottaren bör aktivt följa med uppdateringarna.

12. Föräldrarnas roll:
- assistera vid behov under träningar och tävlingar


6.3
Lyftet, 16-18 års grupp

Träning
1. Träningsutbud inom föreningen:
Vintertid och sommartid: 4 ledda träningar från föreningen, 1 träning med juniorträningscenter (grenspecifik)  och en egen träning som är planerad av tränaren (totalt 6 träningar/vecka)

2. Utrymmen och platser som används vid träning:
- Botniahallen (vinter säsongen)
- Karlsplan (sommar säsongen)
- Wasa Sports Club
- Simhallen, bassäng och gym
- Öjberget
- Skogsbergets skidspår
- Brändöplan
- Fysiostep måndagar (gemensamt med andra grupper)
- (Juniorträningscentret i Botniahallen på onsdagar) 
- Egen träningen på valfritt ställe.

3. Vid frånvaro:
- Vid frånvaro ska man anmäla i god tid per e-post.
- Telefon om man får förhinder just innan träning.

4. Vid skada eller överansträngning:
- Först diskussion om situationen och försöka hitta en alternativ träning.
- Om skadan inte ger med sig på några dagar eller om det är klart fall kontakta fysioterapeut, läkare eller massör.

5. Antal tränare:
- Minst 2 st. tränare för en grupp.

6. Samarbete med andra grupper:
- Samarbetet med elitidrottare inom föreningen och lyftets yngre grupp.
- Samarbete med SFI:s grengrupp

7. Vid bristfällighet av grenkunskap:
- Tar hjälp an kunniga inom föreningen
- Juniorernas träningscenter
- SFI grengruppstränare
- Tränarna utbildar sig, kostnaderna står föreningen för.
 
8. Lägerverksamhet:
- I samband med SFI:s 7-tusan läger system i Kuortane (3 ggr/år)
- Ett läger ordnas från föreningens sida. Lägret betalas av föreningen.
- De som är äldre än 18 år har möjlighet att åka på utlandsläger = SFI:s utlandsläger eller regionläger.

9. Tränarutbildning:
- Tränarna följer med den information som finns på bl.a. hemsidorna
- Utbildar sig vid behov (på föreningens bekostnad)
- Följer med på SFI-läger och regionläger om möjligt.

10. Rutiner:
- utvecklingssamtal
- träningsdagbok på nätet www.treenit.net
- träningsmässig målsättning

11. Information på hemsidan www.vis.fi :
- Alla tränarna kan uppdatera hemsidorna som gäller gruppen.
- Idrottaren bör aktivt följa med uppdateringarna.

12. Föräldrarnas roll:
- assistera vid behov under träningarna

6.4
Tävlingsverksamhet - gäller för 14 år upp till senior

1. Anmälan till tävling
- Idrottaren anmäler sitt deltagande till arrangörsförening via www.kilpailukalenteri.fi.
- I de tävlingar där idrottaren får anmälan betald av föreningen (finns angivet i resereglerna) kollar kassören anmälningarna och betalar avgifterna på utsatt tid
- I övriga fall betalar betalar idrottaren anmälningsavgiften själv enligt arrangörens anvisningar  

2. Tävlingar som VIS:are bör delta i
- DM (regionmästerskap), SFIM, FM, DM-stafett, FM-stafett, SFI-cup och andra föreningscupper.
- Alla tävlingar som föreningen är med och arrangerar

3. Transport till tävlingar
- Reglerna finns utskrivna i resereglerna, som justeras årligen

4. Uttagning till stafettlag
- Uttagningen bör ske minst 1 vecka före stafetten
- stafettlagen bildas på våren

5. Bokning av övernattning
- För värdetävlingar (FM och SFI)  kontakta kontaktpersonen för researrangemangen (kolla resereglerna) minst 1 månad före tävlingen.Versionsnummer: 1.0

Versionshistoria:

Ändringsdatum:Ändat av:Vilka stora ändringar har gjorts i den nya versionen
10.11.2014
Peter Brandtberg
Smärre justeringar i texten och uppdateringar för att motsvara verksamhetens nuvarande utformning.    
29.9.2009Joakim TräskelinBehandlad och godkänd av styrelsen som startversion.
23.9.2009Kenneth NorrgårdVersionsnummern ändrad till 0.9.
15.6.2009Joakim TräskelinDetta dokument skapat från det material som Joakim Träskelin sammanställt utifrån de diskussioner som förts mellan tränare och ledare inom friidrottssektionen Denna sammanställning har behandlats vid 1 tillfälle av VIS styrelse. Här finns riktlinjerna för hur föreningen skall bediva friidrottsträning och -tävling för juniorer i åldern 14 - 18 år.
Sidan editerad 10.11.2014 18:49 av Kenneth Norrgård
 

Vasa Idrottssällskap © 2019