VIS logo Vasa Idrottssällskap
Grundat 1907

Huvudsidan
Aktuellt
Kalender
Friidrott
Bowling
Oldboys
Kraftidrott
VIS på cykel
Vilande
Nice Run 2019
VIS Ärevarvet 2019
Styrelsen
Länkar
Arkiverade länkar
Så här funkar vi
Om VIS handbok
1. Inledning
2. Strategi
3. Ledn. och org.
4. Plan. & ekonom.
5. Träning < 14 år
6. Träning 14 - 18 år
7. Träning 18+
8. Hobby/motion
9. Tävl.arrang.
10. Info m.m.
11. Utvärdering
12. Bilagor
13. Blanketter
Arkiverade tävl.


Vasa Idrottssällskap rf
Storalånggatan 73
65100 VASA, Finland

Epost: info(at)vis.fi


05. Ungdomsträning under 14 år

5.1 FRIDROTTSSKOLANS MÅL

Målet med friidrottskolans verksamhet är att erbjuda högklassig ledd friidrottsverksamhet för 6 – 13 åringar. I verksamheten betonas:

HÄLSA
Vi förespråkar mångsidig träning med stor betoning på grundrörelser och grundstabilitet.
Vi betonar även vikten av goda matvanor, god hygien samt ändamånsenlig klädsel, bl.a. skor som lämpar sig för friidrott och som inte ger barnet fotproblem

HÄNSYN
Vi lär barnen att ta hänsyn till varandra och respektera alla oberoende av hur långt man kommit i sitt idrottande.

HEDERLIGHET
Inget fusk tolereras. Vi har regler som skall följas.


5.2 TRÄNINGSVERKSAMHET 

Friidrottsskolans verksamhetsår startar varje år i oktober med inskrivning och träning. Inskrivningen sker i  Idrottshallen (jordbanehallen). Det går bra att börja i vår förening också senare under året. Inskrivningsblanketter finns på vår hemsida och den ifyllda blanketten lämnas in till gruppens tränare.


November - April
1. Vi tränar vintertid söndagar i Idrottshallen (6-9 år) och Botniahallen   ( 10-13 år.

2. På måndagar ordnas jumppa för 12-13 åringar på Fysiostep där betoningen ligger på kroppskontroll och att lära känna sin kropp

3. Torsdagar är det träning för 12-13 åringar vid någon av Vasa stads skolor.


April - Augusti
Under våren flyttas träningarna ut. Då tränar vi t.ex. vid Sandviksvillan eller Skogsbergets ljusspår.
Sommartid hittar man oss på Karlsplan. VIS träningsdar är måndag och torsdag.


5.3 TRÄNINGSGRUPPER

Friidrottsskolan indelas i grupperna P/F 6-7 -åringar, P/F 8-9 –åringar, P/F 10-11 –åringar och P/F 12-13 –åringar
Alla grupper har egna tränare som i mån av möjlighet följer med barnen genom friidottsskolan.

Gruppen P/F 6–7 år
Lekbetonad träning vinter och sommar 1ggr/vecka 1h. Vi bekantar oss med alla de olika grenarna.
Tävlingar: Våra egna klubbtävlingar: Miniolympiad i Idrottshallen och VIS-cupen på Karlsplan. Andra tävlingar enligt barnets mognadsnivå (föräldrarna bestämmer).

Gruppen P/F 8-9 år
Träning 1 ggr/vecka vintertid 2 ggr/vecka sommartid. Mångsidiga övningar för att lära de olika grenarnas grunder. ”Det skall vara roligt”.
Tävlingar: föreningens egna tävlingar + Distriktsmästerskap för dem som vill delta. Deltagandet i övriga tävlingar enligt barnets intresse.

Gruppen P/F 10 – 11 år
Träning 2ggr/vecka både sommar och vinter. Svårighetsgraden på träningarna ökar men betoningen ligger fortfarande på lekfullhet och mångsidighet.
Tävlingar: distriktsmästerskap och -tävlingar. Dessutom cup-tävlingar (t.ex. Vattenfall)

Gruppen 12 – 13 år
Träningar 3-4ggr/vecka vintertid och 2 ggr/vecka sommartid. Alla grenar övas. Tanken är att alla som gått i friidrottsskolan ska veta grundprinciperna för alla grenar när de blir juniorer (fr.o.m. 14 år).
Tävlingar: Distriktsmästerskap och -tävlingar. Dessutom cup-tävlingar (t.ex. Vattenfall)5.4 PRINCIPER

Avgiften till friidrottsskolan fastlås årligen av sektionen. Nya barn kan pröva på grenen 2 ggr men efter det skall avgiften betalas. Föreningen återbetalar inga avgifter. Vi har syskonrabatt. Avgift som betalas på vinter berättigar  till träning/tävling även på sommaren.
Licensavgiften till SUL betalas av föräldrarna årligen. Alla barn bör ha licens, det är barnets försäkring under träning och tävling. När barnet visar kvitton över betalda avgifter får han/hon föreningens t-skjorta.

Föreningen ordnar årligen KNATTEKARNEVALEN. Karnevalen ordnas en sommarlördag, vanligen i juni.
I januari 2009 ordnade föreningen för första gången VIS vintergames i Botnia-hallen. Vi hoppas även den tävlingen blir årligen återkommande. Distriktets föreningar ordnar turvis mästerskapstävlingar.  Som funktionärer vid våra tävlingar fungerar barnens föräldrar.

Friidrotten är en tävlingsidrott. I friidrottsskolan är tävlandet frivilligt, men tränarna uppmuntrar barn som vill tävla.
Barn utvecklas olika och därför försöker vi lära barnen att tävla mot sig själv och sina egna resultat, inte mot andra barn
På tävlingar vill vi att barnen har på sig sin VIS T-skjorta.

Alla barn som är inskrivna i friidrottsskolan och har betalt avgiften har rätt till föreningens ledda träning för sin åldersgrupp. Inget barn specialbehandlas eller tränas i en speciell gren i friidrottsskolan. 

När vi ordnar egna tävlingar strävar vi till att alla barn får pris. I åldersgrupperna 6 – 11 år delar vi ut priserna utan att rangordna barnen. Tävlingsresultaten sätts upp på anslagstavla.

Vid vår- och sommaravslutningar premierar vi alla barn som varit inskrivna i friidrottsskolan och betalat avgiften. Förutom detta pris kan barnen få bl.a. pris för träningsflit och mångsidigt tävlings-deltagande .För att få priset för mångsidighet skall barnen delta i fyra av följande tävlingar: Dm-terräng, Dm-stafett, Dm-mångkamp, Knattefinal, Vattenfallcup samt Ärevarvet. Alla barn får också ett diplom där säsongens bästa resultat finns antecknade. Barnen håller själv reda på sina resultat fr.o.m. 10 års ålder i ett resultatpass som man lämnar in efter avslutad säsong

Som tränare i föreningen fungerar främst föräldrar. Vi uppmuntrar föräldrarna att gå barnledarutbildningen som ordnas av distriktet. Utbildningen bekostas av föreningen. Vi strävar till att ordna skolningstillfällen för tränare och tävlingsfunktionärer inom föreningen, antingen med föreningens egna medlemmar som skolare eller med utomstående utbildare.

Angående tävlingar
Tävlingar som är gratis för barnen
- alla distriktsmästerskap; terräng,knatte-stafett, knatte-mångkamp och knattefinalen.
- Vattenfall-cup och ÖID-cup
Deltagande i samtliga ovannämnda tävlingar berättigar till ett extra pris vid höstens avslutning
- våra egna tävlingar samt tävlingar ordande av IF Femman
- sådana tävlingar där vi deltar som lag t.ex. Korsholmsstafetten och ”Maastofinaali”i Kuortane.

Beroende på var tävlingen går av stapeln och hur många som deltar kan föreningen ordna busstransport.Versionsnummer: 1.0

Versionshistoria:

Ändringsdatum:Ändat av:Vilka stora ändringar har gjorts i den nya versionen
10.11.2014
Peter Brandtberg
Små justeringar i texten
29.9.2009Kenneth  NorrgårdVersionsnumret ändrat till 1.0. Godkänd av styrelsen som startversion.
23.9.2009Kenneth  NorrgårdVersionsnumret ändrat till 0.9.
19.9.2009Kenneth  NorrgårdÄndring gjord i den minsta åldergruppen och fr.o.m. hösten 2009 är nedre åldersgränsen 6 år.
28.3.2009Anki BrandtbergDetta dokument skapat från det material som Anki Brandtberg jobbat fram. Baserar sig på diskussioner inom friidrottsskolan mellan knattetränare och ledare. Här finns de värderingar som föreningen står för samt riktlinjerna för hur friidrottskolan skall bedrivas, d.v.s. friidrottsträning och -tävling för alla under 14 år.

Sidan editerad 10.11.2014 18:05 av Kenneth Norrgård
 

Vasa Idrottssällskap © 2019